Připomenutí pololetní platby kroužkovného

Milí rodiče, blíží se pololetí současného školního roku a tak se Vám zdvořile připomínáme s platbou kroužkovného na následující období. Pokud Vaše dítě nebude od února dosavadní kroužek navštěvovat, je nutné oznámit tuto skutečnost emailem vedoucímu kroužku. Více v příspěvku. Děkujeme za přízeň. Tým ZŠ Církvice