Těšíme se na Vás!

Jste srdečně zváni na již v pořadí druhý Den otevřeného vyučování. Prosíme, abyste svou účast ohlásili předem na e-mail info@zscirkvice.cz, abychom byly schopné pro Vás zajistit prostory pro pohodlné pozorování výuky.

Je nezbytné, aby návštěvníci na první hodinu dorazili nejpozději v 7:50, abychom co nejméně narušili rituály spojené s vyučováním a nezasahovali do průběhu hodiny. V souvislosti s tím prosíme o minimalizaci užívání mobilních telefonů. Jednotlivé rozvrhy hodin naleznete zde.  Je možné samozřejmě přijít i později, kdykoliv do 15:00. Přesun mezi třídami je možný pouze o přestávkách před zahájením výuky. Předem Vám děkujeme za ohleduplnost.

V průběhu celého dne Vám bude k dispozici průvodce, který ochotně zodpoví Vaše dotazy, poskytne informace k průběhu zápisu, provede Vás naší školou a nabídne kávu.

Pokud se chcete dovědět bližší informace k zápisu do naší školy, naleznete je zde.

Dokumenty k zápisu naleznete pod QR kódem.

Těšíme se na brzkou viděnou.

Tým ZŠ Církvice