Budoucí prvňáčci

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny k zápisu dítěte do základní školy pro školní rok 2022/2023
Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka základní školy určila termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte – cizince do základní školy, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana
na 15. 6. 2022
od 13:00 do 15:00 hodin.
Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Církvice, okres Kutná Hora, Církvice 7, 285 33, Církvice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Církvice, okres Kutná Hora od 1. 9. 2022 školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022 

Odůvodnění: Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jeliksprávní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl

Naše škola vyučuje čtení metodou SFUMATO splývavého čtení.

Matematika je vyučována metodou profesora Hejného .

Nová příručka pro rodiče – zde!

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zároveň se

kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2022.

Dokumenty ke stažení:

zadost o prijeti zs final2019

zadost o odklad final2019

Dotazník

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin.

Vybírejte hry a činnosti a sami se do nich zapojte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za…

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

Školní potřeby do aktovky, do šatny, do lavice
penál, obyčejné tužky s měkkou tuhou č. 1 (alespoň 2) – nejlépe širší průměr, 1x negumovací pero a náhradní náplň nebo 2x pero, guma, ořezávátko, nůžky s kulatou špičkou, pastelky – lepší silnější průměr, trojboké, měkké (nejlepší značky Koh-i-nor, Maped), tenký černý fix (centropen), desky na učebnice (velké), desky na sešity (malé), igelitové obaly,1x desky a 10x vkládací “košilky“ euroobaly
látková taška nebo pytlík na přezůvky, přezůvky, vysunovací lepidlo, stíratelnou tabulku s fixami

na VV, PČ
kufřík na věci, igelitový ubrus nebo igelit na lavici, měkké pastelky (progressa nebo silné pastelky z penálu), voskovky, modelína, nůžky s kulatou špičkou, vodové barvy, temperové barvy nejlépe Koh-i-nor (10 barev), paleta nebo krabička od margarínu s víčkem, barevné fixy, štětec plochý menší, druhý větší na opravdu velké plochy, kulatý štětec – slabý a silnější a jeden co nejtenčí štěteček, sklenička od výživy nebo tatarky s uzávěrem, hadřík, barevné papíry, vysunovací lepidlo, pracovní oděv – nejlépe staré triko nebo košile – zástěrky nejsou vhodné

na TV
látková taška na věci, tričko, kraťasy, tepláková souprava, cvičky nebo sálová obuv (do sokolovny), tenisky (na ven), švihadlo

Těšíme se na nové tvářičky 🙂