Podpora těžce tělesně postiženého žáka prostřednictvím dotykového zařízení

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 15 000 Kč

Poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit

„Podpora těžce tělesně postiženého žáka prostřednictvím dotykového zařízení“