Hejného matematika

Nová příručka pro rodiče (2018)

www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/ProRodice2018.pdf

procvičování Hejného matematiky na webu!!!
www.matika.in

Příručka pro rodiče ke stažení ZDE!!!

„Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.“
(www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

„Vít Hejný analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a místo toho si raději pamatují vzorečky, které jsou ale vhodné pouze pro řešení standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty experimentálně testoval na žácích a na svém synovi (na fotce). Kvůli politické situaci se jeho poznatky neměly možnost více rozšířit.
V roce 1974 se matematik Milan Hejný po rozporu s učitelkou svého syna rozhodl svého syna ve škole učit sám. Společně s několika spolupracovníky začal v Bratislavě rozpracovávat poznatky svého otce. Uceleně byly nové myšlenky publikovány v roce 1987. Na rozdíl od tradiční výuky matematice zaměřené na nácvik standardních úloh je nová metoda zaměřena na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky.

portrait-hejny-2

V devadesátých letech se postupně buduje tým kolem prof. Hejného na Pedagogické fakultě UK a metoda proniká do vysokoškolské přípravy učitelů na PedF UK a prostřednictvím seminářů do školské praxe. Z iniciativy Nakladatelství Fraus napsal tým M. Hejného učebnice pro první stupeň. V roce 2015 učebnice využívá 20 % tříd v ČR. V současné době se pracuje na učebnicích matematiky pro druhý stupeň. Plánují se učebnice pro střední školy a rozšíření podpory učitelů učících touto metodou. Informovanost o metodě podnítila bádání, zda by se její principy daly využít i v dalších předmětech.“

Duben 2018 – Konference k Hejného metodě, Praha, UK

video.aktualne.cz/dvtv/dobry-ucitel-matematiky-ji-nemusi-umet-rika-pedagog-hejny/r~4cc918f4a89911e4a10c0025900fea04/

www.h-mat.cz/hejneho-metodám

youtu.be/HLn9hFaLDu8

www.youtube.com/watch?v=HLn9hFaLDu8&feature=youtu.be

Přijímačky ukázaly, že Hejného děti se srovnávání bát nemusí!!!

www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky