Hejného matematika

Hejného matematika – jeden ze základních pilířů naší školy 

Proč učíme Hejného matematiku? 

Děti mají díky ní možnost objevovat, jak matematika funguje a pociťovat radost z úspěchu. Už žádný stres, že někdo neví rychle odpověď. Děti pracují s nepřeberným množstvím pomůcek a vybírají si i řešitelské strategie, které jim vyhovují. Učitel je po celou dobu jejich průvodcem, vhodnými otázkami vede děti k řešení a připravuje jim přiměřené výzvy.

V 5. ročníku děti splňují všechny výstupy ze základního vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ a k tomu navíc mají vhled do učiva, které je čeká na 2. stupni ZŠ.

„Celý život jsem měla z matematiky strach a matematiku jsem nenáviděla. Dodnes si pamatuji hrůzu z násobilky a z počítání sloupečků na rychlost. Když jsem začala učit tady v Církvici, tak jsem hledala cestu, jak tento obor učit s radostí mojí i dětí. Díky Hejného metodě jsem začala mít matematiku ráda nejen já, ale hlavně moji žáci. Nikdy mě nepřestane udivovat, jak děti o problémech přemýšlí, kolik strategií řešení dokážou vymyslet a jak mají radost z úspěchu svého, ale i z úspěchu kamaráda. Nechci, aby měly děti z matematiky strach, jako jsem ho měla celý život já,“ říká Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka školy.

Užitečné odkazy

„Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.“
(www.h-mat.cz/hejneho-metoda)

„Vít Hejný analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a místo toho si raději pamatují vzorečky, které jsou ale vhodné pouze pro řešení standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty experimentálně testoval na žácích a na svém synovi (na fotce). Kvůli politické situaci se jeho poznatky neměly možnost více rozšířit.
V roce 1974 se matematik Milan Hejný po rozporu s učitelkou svého syna rozhodl svého syna ve škole učit sám. Společně s několika spolupracovníky začal v Bratislavě rozpracovávat poznatky svého otce. Uceleně byly nové myšlenky publikovány v roce 1987. Na rozdíl od tradiční výuky matematice zaměřené na nácvik standardních úloh je nová metoda zaměřena na budování sítě mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky.

portrait-hejny-2

V devadesátých letech se postupně buduje tým kolem prof. Hejného na Pedagogické fakultě UK a metoda proniká do vysokoškolské přípravy učitelů na PedF UK a prostřednictvím seminářů do školské praxe. Z iniciativy Nakladatelství Fraus napsal tým M. Hejného učebnice pro první stupeň. V roce 2015 učebnice využívá 20 % tříd v ČR. V současné době se pracuje na učebnicích matematiky pro druhý stupeň. Plánují se učebnice pro střední školy a rozšíření podpory učitelů učících touto metodou. Informovanost o metodě podnítila bádání, zda by se její principy daly využít i v dalších předmětech.“

Duben 2018 – Konference k Hejného metodě, Praha, UK

video.aktualne.cz/dvtv/dobry-ucitel-matematiky-ji-nemusi-umet-rika-pedagog-hejny/r~4cc918f4a89911e4a10c0025900fea04/

www.h-mat.cz/hejneho-metodám

youtu.be/HLn9hFaLDu8

www.youtube.com/watch?v=HLn9hFaLDu8&feature=youtu.be

Přijímačky ukázaly, že Hejného děti se srovnávání bát nemusí!!!

www.h-mat.cz/media/2017/jednotne-prijimaci-zkousky