Vize školy

Naše vize:
Naše společná cesta za vzděláním s důvěrou a respektem
Žák:
Po pěti letech z naší školy odchází slušný, připravený a sebevědomý žák.
Rodič:
Spolupracuje a podílí se na rozvoji pozitivních vztahů.
Tým školy:
Každý pedagog je průvodcem a všichni jsme pro děti vzorem.

Naše škola je bezpečným a důvěrným prostředím s partnerstvím na společné cestě k výchově a vzdělání slušného člověka připraveného pro život. Cesta, kterou se vydáváme, je přístupná všem žákům. Žák si odnáší vědomosti a dovednosti z RVP pro 1. stupeň ZŠ, ale i ty, které jsou potřebné pro jeho další rozvoj. Podporujeme růst žáka se zdravým sebevědomím, který dokáže pracovat s chybou. Vytváříme bezpečné prostředí, kde se žáci cítí dobře, zažívají úspěch a nebojí se říct svůj názor. Nasloucháme a trpělivě podporujeme každého žáka, aby z něj vyrostl slušný a vzdělaný člověk. Každý žák je pro nás jedinečný a nabízíme mu rozvoj osobnosti a uvědomění si své vlastní jedinečnosti. Zajišťujeme kvalitní vzdělávání formou zážitku a zkušenosti. Stejný důraz klademe na vzdělání i na pevný charakter žáka. Zakládáme si na pozitivních vztazích.

Naše škola je bezpečným a důvěrným místem pro rodiče. Cesta, kterou se vydáváme, je přístupná všem rodičům. Rodič je partner na společné cestě k výchově a vzdělání slušného člověka připraveného pro život. Respektuje pravidla, vzdělávací metody i kulturu školy. Naslouchá s důvěrou a úctou. Podílí se na akcích školy, které pomáhají podporovat dobré vztahy mezi dětmi, rodiči i pedagogy. Účastní se pravidelných triád, kde je přítomno dítě, rodič i pedagog. Pracuje s chybou dítěte. Buduje pozitivní vztahy. Táhne se školou za jeden provaz a je otevřen vzájemné komunikaci.

Zajišťujeme podporu každého žáka, aby z něj vyrostl slušný člověk připravený pro život. Jsme průvodcem a vzorem. Okamžitě reagujeme na nevhodné chování žáků, abychom zajistili bezpečné prostředí, kde se každý žák cítí dobře a dokáže říct svůj názor. Zakládáme si na pozitivních vztazích. Pracujeme s chybou. Rozvíjíme osobnost každého žáka. Sebevzděláváme se a udržujeme krok se současnými edukačními trendy. Vytváříme podmínky pro kvalitní vzdělání. Vytváříme bezpečné místo pro žáky i rodiče s otevřeným partnerstvím a respektovanými pravidly, kde si vzájemně nasloucháme s důvěrou a úctou. Poznatky předáváme prostřednictvím všech smyslů a zážitků. Mezi zaměstnanci vládne soudržnost, kolegialita a vzájemná podpora. Naše škola by měla být bezpečným místem, kde se budou cítit dobře žáci, zaměstnanci školy i rodiče.

Hotová vize