Podpora škol formou zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ III – Rozvoj digitálních kompetencí a polytechnické výchovy

2021 – 2023

2108140544-deskhorizontal