Tříkrálová sbírka v Církvici přinesla potřebným 41 488 Kč

Celkem sedm skupin, tvořených našimi žáky a jejich doprovodem v podobě dospělých osob z řad rodičů, se vydalo i v letošním roce 2023 na tradiční Tříkrálovou sbírku a vybrali neuvěřitelných 41 488 Kč. Pověřené dobrovolníky jste mohli potkat v naší obci v sobotu 7. ledna.

Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena K+M+B+ s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Naši mudrcové přinášeli do domovů nejen požehnání, ale také pohlazení na duchu v podobě zpěvu.  V odkazech níže se můžete podívat, jak jim to slušelo.

Zde naleznete video a tady se dostanete k fotogalerii.

Děkujeme tímto za Oblastní charitu Kutná Hora zúčastněným i dárcům.