Halloween na naší škole

V úterý 25.10. před podzimními prázdninami děti a pedagogičtí pracovníci naší školy slavili Předvečer svátku Všech svatých ve velkém. Každá z pěti tříd měla vlastní program a výzdobu. Chodby školy prozářily dýně se svícemi, které měly za úkol odehnat zlé duchy. Třetí vyučovací hodinu projektového dne se sešli všichni účastníci strašidelného mámení v aule na rej masek. K vidění byly čarodějnice, kostlivci, dýňová strašidla, netopýři, zombie , pavouci nebo obří mouchy. Dopoledne bylo tak nebývale strašidelné!

Projektový den Halloween nebyl však jen o hře a maskách.  Děti si díky němu plně uvědomily rozdíly ve svátcích a také jejich společný původ. Mohou nyní popsat, jak a kde se slaví Dušičky, Halloween nebo populární Día de Muertos. Výuka v jednotlivých předmětech probíhala dle tématických plánů, jen se strašidelným zpestřením.

Chceme, aby naši svěřenci navázali na dobré tradice předků, zachovali je, pokračovali v nich a předávali dál. Naším cílem je mimo jiné vést žáky k zájmu o ostatní ve smyslu pomáhat si, k zájmu o kulturu, ať pasivní nebo aktivní, ale především k práci na vlastním rozvoji. Klademe důraz nejen na všeobecné vzdělání a rozvoj dovedností, ale i podporu žáků s intelektuálním, ale i hudebním, pohybovým, výtvarným nebo sportovním nadáním. To vše  nám projektové dny umožňují ještě intenzivněji.

Více si můžete prohlédnout v naší fotogalerii:  photos.app.goo.gl/pzXEeftF5yDTDzTm9