Volná místa

Kvalifikovaný pedagog/pedagožka 1. stupně podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 7 tohoto zákona, proškolený v metodice Sfumato a Hejného matematiky.

Asistent/asistentka pedagoga s ukončeným středoškolským vzděláním a s kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga nebo s odpovídajícím pedagogickým vzděláním (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku).