Projekt „Minimalizace šikany – MiŠ“

Projekt „Minimalizace šikany – MiŠ“

Naše škola prošla v letošním školním roce 2017/2018 uceleným programem pro pedagogy.

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.

  • Naši pedagogové jsou schopni zachytávat projevy šikany v nejnižších stádiích a věnují se  jejich řešení.
  • Ve škole platí účinná pravidla a procesy, které působí preventivně. Učíme žáky a třídní kolektivy sebeobraně proti projevům šikany.
  • Naše škola umí účinně postupovat při závažnější šikaně, kdy je potřeba týmové spolupráce a spolupráce s externími pracovníky.
  • Umíme posoudit, co je projev šikany a co není, rozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany.
  • Poznáme konkrétní stádium – závažnost šikany podle projevů.
  • Víme, kdy adekvátně zasáhnout.
  • https://youtu.be/AA6jvzcZRX8

http://www.minimalizacesikany.cz/2015-03-12-15-14-13/o-programu-mis