Školská rada

Členové Školské rady:
Ing. Martin Fiala (zástupce Obecního zastupitelstva Církvice)
Mgr. Šárka Viktorová (zástupce ZŠ Církvice)
Ing. Miroslava Malimánková (zástupce rodičů ZŠ Církvice)
Rodiče se s případnými postřehy mohou obrátit na zástupce rodičů, paní Miroslavu Malimánkovou, která Vaše náměty a připomínky přednese na dalším zasedání ŠR k následnému řešení.
e-mail: Malimankova.M@centrum.cz