Lidé ve škole


Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Hrušková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a dramatickou výchovu. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence. S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 působí jako ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora.

Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Mým cílem je vytvořit prestiž školy díky kvalitním pedagogům, pokrokovým metodám a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu.

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

(Jan Amos Komenský)

Metodička prevence: Mgr. Šárka Viktorová

Konzultační hodiny:

Čt: 13:00 – 13:30 (po dobu plaveckého výcviku 14:10 – 14:30)
Pá: 13:00 – 13:30
Po předchozí domluvě je možný jiný čas i den.

 

Vyučující:

Mgr. Jitka Kvízová, jitka.kvizova@zscirkvice.cz

Mgr. Ludmila Hrušková, ludmila.hruskova@zscirkvice.cz

Mgr. Šárka Viktorová, sarka.viktorova@zscirkvice.cz

Mgr. Denisa Janoušková, denisa.janouskova@zscirkvice.cz

lic. Veronika Kneysová, veronika.kneysová@zscirkvice.cz

Bc. Klára Bucková, klara.buckova@zscirkvice.cz

Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Zaměstnanci školní družiny:
Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz
Martina Křenková, martina.krenkova@zscirkvice.cz

Asistentky pedagoga:

Martina Křenková, martina.krenkova@zscirkvice.cz

Petra Grulichová, petra.grulichova@zscirkvice.cz

Bc. Andrea Studničková, andrea.studnickova@zscirkvice.cz

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Ivana Vaňková, ivana.vankova@zscirkvice.cz

Mgr. Kateřina Voháňková, katerina.vohankova@zscirkvice.cz

Školní asistentky:

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Uklízečka – školnice:

Vendula Holubová, vendula.holubova@zscirkvice.cz

Administrativní pracovnice:

Marie Nývltová, marie.nyvltova@zscirkvice.cz

Ekonomka, statutární zástupkyně ředitelky školy:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz

Zleva horní řada: Ivana Vaňková (asistentka pedagoga), Petra Grulichová (asistentka pedagoga, školní asistentka), Mgr. Denisa Janoušková (učitelka), Anna Karolína Smutná (asistentka pedagoga, školní asistentka, vychovatelka, učitelka), Mgr. Ludmila Hrušková (ředitelka, učitelka), Bc. Klára Bucková (učitelka), Bc. Andrea Studničková (asistentka pedagoga, školní asistentka), Vendula Holubová (školnice, uklízečka), lic. Veronika Kneysová (učitelka), Mgr. Šárka Viktorová (učitelka)

Zleva dolní řada: Mgr. Jitka Kvízová (učitelka), Jaroslava Uhlířová (vychovatelka, učitelka), Mgr. Marie Hlaváčková (učitelka), Martina Křenková (vychovatelka, asistentka pedagoga)