Lidé ve škole

Tváře ZŠ Církvice:

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Hrušková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a dramatickou výchovu. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence. S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 působí jako ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora.

Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Mým cílem je vytvořit prestiž školy díky kvalitním pedagogům, metodám aktivního učení a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu.

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

(Jan Amos Komenský)

Zástupkyně ředitelky/metodička prevence: Mgr. Šárka Viktorová

Konzultační hodiny:

Čt: 13:00 – 13:30 (po dobu plaveckého výcviku 14:10 – 14:30)
Pá: 13:00 – 13:30
Po předchozí domluvě je možný jiný čas i den.

Třídní učitelky:

Mgr. Jitka Kvízová, jitka.kvizova@zscirkvice.cz

Mgr. Ludmila Hrušková, ludmila.hruskova@zscirkvice.cz

Mgr. Šárka Viktorová, sarka.viktorova@zscirkvice.cz

Mgr. Lenka Maxová, lenka.maxova@zscirkvice.cz

Bc. Klára Bucková, klara.buckova@zscirkvice.cz

Učitelky bez třídnictví:

Mgr. Kateřina Voháňková, Katerina.vohankova@zscirkvice.cz

Mgr. Marie Hlaváčková, marie.hlavackova@zscirkvice.cz

Učitelky na mateřské dovolené:

Mgr. Denisa Janoušková, denisa.janouskova@zscirkvice.cz

lic. Veronika Kneysová, veronika.kneysova@zscirkvice.cz

Vychovatelky školní družiny:

Martina Křenková, martina.krenkova@zscirkvice.cz

Bc. Andrea Studničková, andrea.studnickova@zscirkvice.cz

Mgr. Kateřina Voháňková, Katerina.vohankova@zscirkvice.cz

Asistentky pedagoga:

Petra Grulichová, petra.grulichova@zscirkvice.cz

Bc. Andrea Studničková, andrea.studnickova@zscirkvice.cz

Lucie Brunclíková, DiS., lucie.brunclikova@zscirkvice.cz

Iveta Kalinová, DiS., iveta.kalinova@zscirkvice.cz

Marcela Stýblová, marcela.styblova@zscirkvice.cz

Uklízečka – školnice:

Jana Nesládková, jana.nesladkova@zscirkvice.cz

Administrativní pracovnice: 

Marie Nývltová, marie.nyvltova@zscirkvice.cz

Ekonomka, statutární zástupkyně ředitelky školy:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz

To jsme my 🙂