Lidé ve škole

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Hrušková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a dramatickou výchovu. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence. S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 působí jako ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora.

Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Mým cílem je vytvořit prestiž školy díky kvalitním pedagogům, pokrokovým metodám a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu.

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

(Jan Amos Komenský)

Metodička prevence: Mgr. Šárka Viktorová

Konzultační hodiny:

Čt: 13:00 – 13:30 (po dobu plaveckého výcviku 14:10 – 14:30)
Pá: 13:00 – 13:30
Po předchozí domluvě je možný jiný čas i den.

 

Vyučující:

Mgr. Jitka Kvízová, jitka.kvizova@zscirkvice.cz

Mgr. Ludmila Hrušková, ludmila.hruskova@zscirkvice.cz

Mgr. Šárka Viktorová, sarka.viktorova@zscirkvice.cz

Mgr. Denisa Kubová, denisa.kubova@zscirkvice.cz

Mgr. Marie Hlaváčková, marie.hlavackova@zscirkvice.cz

Bc. Klára Bucková, klara.buckova@zscirkvice.cz

Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Zaměstnanci školní družiny:
Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz
Martina Křenková, martina.krenkova@zscirkvice.cz

Asistentky pedagoga:

Martina Křenková, martina.krenkova@zscirkvice.cz

Petra Grulichová, petra.grulichova@zscirkvice.cz

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Ivana Vaňková, ivana.vankova@zscirkvice.cz

Bc. Andrea Studničková, andrea.studnickova@zscirkvice.cz

Školní asistentky:

Bc. Andrea Studničková, andrea.studnickova@zscirkvice.cz

Anna Karolína Smutná, anna.karolina.smutna@zscirkvice.cz

Petra Grulichová, petra.grulichova@zscirkvice.cz

Uklízečka – školnice:

Vendula Holubová, vendula.holubova@zscirkvice.cz

Administrativní pracovnice:

Marie Nývltová, marie.nyvltova@zscirkvice.cz

Ekonomka, statutární zástupkyně ředitelky školy:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz