Lidé ve škole

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Hrušková

11150942_10205604964741573_3697839321686088509_n

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování a dramatickou výchovu. Pedagogické zkušenosti získala nejprve vytvářením preventivních programů pro děti 6. – 9. ročníku v rámci primární drogové prevence. S výukou na základní škole začala v roce 2003 v ZŠ Církvice, kde vyučovala postupně děti od 1. do 5. ročníku. Od roku 2016 působí jako ředitelka Základní školy Církvice.

Bohatstvím každé školy jsou učitelé, kteří nejsou mentory a předkladateli faktů, ale příjemnými průvodci, kteří dokáží přimět děti přemýšlet. Mým cílem je vytvořit prestiž školy díky kvalitním pedagogům, pokrokovým metodám a přátelskému, nekonfliktnímu a spravedlivému přístupu.

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlením a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

(Jan Amos Komenský)

Zástupkyně ředitelky: Mgr.  Jitka Kvízová

Metodička prevence: Mgr. Šárka Viktorová

Konzultační hodiny:

Čt: 13:00 – 13:30 (po dobu plaveckého výcviku 14:10 – 14:30)
Pá: 13:00 – 13:30
Po předchozí domluvě je možný jiný čas i den.

 

Vyučující:

Mgr. Šárka Viktorová, sarka.viktorova@zscirkvice.cz

Veronika Kneysová, veronika.kneysova@zscirkvice.cz

Mgr. Jana Závůrková, jana.zavurkova@zscirkvice.cz

Mgr. Jitka Kvízová, jitka.kvizova@zscirkvice.cz

Mgr. Ludmila Hrušková, ludmila.hruskova@zscirkvice.cz

Mgr. Petr Pánek, petr.panek@zscirkvice.cz

Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz

Zaměstnanci školní družiny:
Jaroslava Uhlířová, jaroslava.uhlirova@zscirkvice.cz
Renata Krupová, renata.krupova@zscirkvice.cz

Asistenti pedagoga:
Renata Krupová, renata.krupova@zscirkvice.cz

Květa Mišáková, kveta.misakova@zscirkvice.cz

Libuše Křížková, libuse.krizkova@zscirkvice.cz

Milena Skaláková, milena.skalakova@zscirkvice.cz

Uklízečka – školnice:

Školnice-uklízečka: Petra Voplakalová, petra.voplakalova@zscirkvice.cz
Uklízečka: Eva Lancová, eva.lancova@zscirkvice.cz

Ekonomka:

Dana Vraná, ms.cirkvice@cbox.cz

Mgr. Jana Závůrková, Petra Grulichová, Renata Krupová, Květa Mišáková, Mgr. Šárka Viktorová, Bc. Michaela Holáčiková, Mgr. Ludmila Hrušková, Mgr. Jitka Kvízová,
Jaroslava Uhlířová