Žáci ZŠ Církvice ukončili k poslednímu březnu plavecký výcvik

Naším cílem je děti vzdělávat co nejvšestranněji s respektem k jejich individuálním potřebám. Dovednost plavat alespoň na té úrovni, aby plavec po pádu do vody byl schopen dostat se ke břehu, patří jistě mezi priority v obsahu vzdělávání našich dětí. Proto každoročně všechny ročníky, od prvňáčků po páťáky, absolvují v hodinách tělesné výchovy  výcvik o deseti lekcích na plaveckém stadionu v Kutné Hoře.

Nejmenší děti se zpočátku seznamují a hrají si s vodou, jsou schopny se samostatně ve vodě pohybovat, splývat s dopomocí a také se učí vydechovat do vody, aby byly schopny potopit hlavu pod vodu. Ti nejstarší a nejzdatnější dokáží po dokončení výcviku přivolat pomoc, jsou seznámeni s prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu. Kromě osvojení si jednoho plaveckého stylu také nacvičují skoky do vody po hlavě, splývají na prsou i na zádech, a nacvičují znakové a kraulové paže.

Je neuvěřitelné, že tohle všechno se naučí jen za 10 lekcí? Máme důkazy! Podívejte  se na naši foto-video galerii, nebo závěrečné video celého kurzu.

Tým ZŠ Církvice