INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v souvislosti s preventivním antigenním testováním ve škole

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19, případně při předání informací o pozitivním testu Vašeho dítěte místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS) nebo při trasování ve škole, dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte.

SMS-služby s.r.o. - Sdeleni_skola_202201_předání kontaktů KHS.docx