Učit jen to užitečné. Neodříkávat, chápat. České vzdělávání čeká radikální změna.

Milí rodiče a přátelé vzdělávání dneška,

doporučujeme pročíst následující příspěvek o radikálních změnách v českém školství. O takové pojetí výuky v naší škole usilujeme již dnes. Těšíme se, že nás všechny tyto trendy doženou a nebudeme nuceni své postupy a postoje neustále obhajovat. Bude se tak totiž učit plošně  🙂

zpravy.aktualne.cz/domaci/strategie-2030-ucit-jen-to-uzitecne-neodrikavat-chapat/r~c2f35300014f11ea9b40ac1f6b220ee8/

Tento článek nachází oporu v záměru MŠMT pro strategii vzdělávání 2030+.

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

S úctou tým ZŠ Církvice