Uklidili jsme Česko společně!

Dne 21. 9. 2022 se základní škola se svými žáky vydala cestou zvelebení životního prostředí, konkrétně v obci, kde se učíme, hrajeme si a žijeme. Letos se jedná již o 5. ročník naší účasti na projektu Ukliďme Česko. Tento školní rok se k nám přidaly také děti z MŠ Církvice z předškolní třídy.

Dopoledne děti vyplnily interaktivními hrami, rébusy a projektovým vyučováním ve svých třídách, nebo na učitelkami připravených stanovištích zaměřených na otázky třídění odpadu, ale také prevenci jeho vzniku. Společně jsme zjišťovali, kolik nesešlápnutých PET lahví se vejde do velkého odpadkového koše a o kolik více, pokud jsou naopak lahve sešlápnuté. Hrou na interaktivní tabuli děti poznávaly, které předměty by se v přírodě neměly nacházet a jak je správně zlikvidovat. Probraly také všechny sběrné komodity, kromě tradičního papíru, plastu a skla, které můžeme sbírat, jako baterie, přepálený olej nebo textil, boty a hračky. Společně jsme se pak podívali na to, co se díky recyklování z odpadu znovu stává, jak získává druhý život.

Po úvodním programu se všechny třídy, včetně nejmenších sběratelů z MŠ, setkaly před školou, aby si rozdělily úklidové trasy, potřebné pomůcky jako pytle a rukavice, a samozřejmě se společně seznámili s bezpečným chováním během sběru a také tím, co sbírat určitě nebudeme. Na své trase se totiž kromě nedopalků od cigaret a papírků, setkáváme i s rozbitým sklem, mrtvými zvířaty a nejhojněji se psími exkrementy. Apelujeme i proto s prosbou zejména na kuřáky v naší obci, aby nedopalky správně likvidovali a pejskaře, aby si po svých mazlíčcích uklízeli. Protože co děti, mají si kde hrát?

Třídíme odpad, má to smysl.

Tým ZŠ Církvice

Fotogalerie