Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Informace pro rodiče k zápisu do základní školy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku se koná 5. dubna 2024.

Registrovat se můžete ZDE.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zároveň se

kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2024.