Gratulujeme všem jednadvaceti cestovatelům, kteří zvládli v pátek 5. 4. 2024 získat ztracené barvy duhy a stali se tak budoucími prvňáky naší školy. Děkujeme rodičům…

Připomenutí pololetní platby kroužkovného

Milí rodiče, blíží se pololetí současného školního roku a tak se Vám zdvořile připomínáme s platbou kroužkovného na následující období. Pokud Vaše dítě nebude od února dosavadní kroužek navštěvovat, je nutné oznámit tuto skutečnost emailem vedoucímu kroužku. Více v příspěvku. Děkujeme za přízeň. Tým ZŠ Církvice

OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMNÉ PRÁCE Z M A ČJ

Milí detektivové, v této rubrice naleznete užitečné odkazy na opakování. Český jazyk :  Doplňte -n- nebo -nn-. www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php Shoda podmětu s přísudkem.  www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid Číslovky.  www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+%C4%8C%C3%ADslovky#selid Zájmeno…