Předškolička 2024

Pro naše budoucí prvňáčky organizujeme první předzápisovou Předškoličku.

Cíle předškoličky: Dodat dětem pocit jistoty a sebedůvěry v novém prostředí a připravit, podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole. Děti se mohou seznámit s budoucími spolužáky i prostředím školy a poznat paní učitelku budoucí první třídy. Při společných setkáních zažijí styl výuky včetně skupinové práce a práce s pravidly.

Co na děti čeká: Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční kompetence. Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, hrami a tématy nejen ze školního prostředí.

Naplánováno je celkem 5 setkání, a to vždy v úterý od 13:00 do 13:45. Převod dětí mezi školou a školkou bude zajištěn. První setkání bude 5. 3. 2024, poslední 2. 4. 2024.

V pátek 5. 4. 2024 pak děti mohou vyrazit k zápisu do naší školy bez obav z neznámého prostředí.

Předškolička není povinná a je bezplatná.

Děti můžete přihlašovat na email: lenka.maxova@zscirkvice.cz, tam také směřujte své případné dotazy.