Nevypusť duši

Jak ochránit vlastní duši a přitom dokázat co nejlépe pečovat i o duše dětí.  Tak by se dal stručně shrnout obsah dvoudenního kurzu duševní hygieny pro pedagogy, kterého se v březnu zúčastnily čtyři z nás. Kurz organizovaný organizací Nevypusť duši již v minulosti absolvovaly tři paní učitelky, a tak jsme rozšířily řady úspěšných absolventů v naší škole.

Během prvního dne jsme se seznámily s metodami předcházení syndromu vyhoření, psychohygienou pro pedagogy a nejčastějšími druhy psychických obtíží u dětí. Druhý den byl pak věnován příkladům z praxe, nácviku řešení problémových situací a vedení podpůrného rozhovoru. Většinu metod a technik jsme měly možnost vyzkoušet si na vlastní kůži během nejrůznějších aktivit, které pro nás sloužily také jako příklady pro práci s dětmi.

V kurzu jsme získaly mnoho nových poznatků v oblasti duševního zdraví a utvrdily jsme se, že cesta respektujícího přístupu a aktivního naslouchání je ta správná a stojí za to na ní stále pracovat.