Výlet školního parlamentu

V pondělí 12. 6. 2023 se členové školního parlamentu vydali na tradiční výlet, který je odměnou za jejich celoroční práci.

Tentokrát na ně čekala prohlídka Mořského světa v Praze, kde si mohli zblízka prohlédnou mořské, ale i sladkovodní živočichy. Potom jsme se vydali do Hornbachu, kde jsme společně vybrali podlahu a koberečky do relaxační místnosti a domluvili jsme se na barvě vaků. Tento den jsme v Praze zakončili obědem v občerstvení McDonald’s a vypravili jsme se na cestu zpět. Vlakem jsme se dostali domů v pořádku a včas. A už se těšíme na činnost parlamentu v příštím školním roce.

www.canva.com/design/DAFlnrAXzAI/ycTPOPyemcQAyZ4Yh38X_g/watch?utm_content=DAFlnrAXzAI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink