Přípravný kurzík

V úterý 30. května a 13. června na naší škole proběhl přípravný kurzík pro budoucí prvňáčky.

Na prvním setkání jsme si stanovili pravidla, díky kterým se nám dobře pracovalo. Celé setkání se neslo v duchu metody profesora Hejného. Děti si vyzkoušely prostředí krychlových staveb, pracovaly s dřívky, vyzkoušely si krokovací pás a také je čekalo pár početních příkladů.

Na druhém setkání jsme se vrhli na metodu Sfumato. Naučili jsme se pomocí volání vyvodit hlásku „o“. Syčeli jsme jako hadi a vyvodili si hlásku „s“ a také jsme tlačením vyvodili hlásku „b“. Naučili jsme se tři nové básničky a přiřazovali jsme obrázky ke správným písmenkům.

Na závěr našeho setkání jsme si v kroužku zhodnotili, s jakou náladou odcházíme pomocí obrázkových emočních kartiček. Poslední týden v srpnu dostanou předškoláčci od paní učitelky dopis, ve kterém se dozví celoroční téma.

Přejeme všem předškoláčkům krásné prázdniny a moc se těšíme, až k nám v září nastoupí 😊