Výlet do centra řemesel Botanicus v Ostré

Závěr školního roku je už tradičně ve znamení jednoho celodenního výletu. Druhý a třetí ročník vyrazil na tento výlet ve čtvrtek 24. 6. 2021.

Počasí nám opět přálo. Celé dopoledne bylo příjemně pod mrakem a až odpoledne se začalo sluníčko ozývat ve své síle. Cesta do Ostré rychle ubíhala, děti byly ukázněné a nikomu se neudělalo špatně. Hned po příjezdu do centra řemesel se nás ujal pan průvodce, který nás středověkou vesničkou provedl a o každém řemeslu nám pověděl pár slov. Děti se rozdělily do skupin po pěti, ve kterých putovaly po jednotlivých řemeslných dílnách. Každý dostal šest grošů, za které si řemeslo mohl koupit. Děti tento nelehký úkol zvládly skvěle. A i když na sebe musely mnohdy čekat a přizpůsobit se, nevznikl žádný problém. Někdo si vyzkoušel vyrobit přírodní mýdlo, provaz, svíčku, loutku, ruční papír, knihtisk, nebo kožený měšec. Jinému se zalíbilo střílet z luku, vyrazit vlastní minci nebo rýžovat zlato. Pro obzvlášť odvážné řemeslníky byl připravený hrnčířský kruh nebo modelování z hrnčířské hlíny a drátkování. V poledne čekala děti zkouška. Přesně ve 12.00 se měly všechny skupiny setkat na předem domluveném místě. Povedlo se a děti svůj úplně první rozchod zvládly na jedničku. Následoval oběd v zahradách a odpolední program. To už si děti svoje penízky za groše měnily samy a v objektu se chovaly úplně samozřejmě. Čas letěl jako zběsilý a byla tady druhá hodina odpolední, čas srazu a přípravy na odjezd. Zbylé groše jsme si vyměnili zpátky za penízky a vyrazili k domovu. Dorazili jsme včas a bez úhony. Celý výlet se velmi vydařil. Děti si zaslouží ohromnou pochvalu za spolupráci ve skupinách. Zkusily si netradiční rukodělné činnosti a procvičily slovní úlohy s mincemi v praxi.

Fotografie a videa z výletu můžete vidět ZDE.