Tříkrálová sbírka 2024

V sobotu 6. ledna 2024 se konala tradiční charitativní Tříkrálová sbírka.

Devět skupinek žáků základní školy v doprovodu rodičů a přátel školy se vydalo na tradiční tříkrálovou koledu po naší obci. Tam, kde jim obyvatelé otevřeli, zazpívali a dali požehnání. Skupinky koledníků byly vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou pokladničkou s charitním logem. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se tradičně zapojují tisíce dobrovolníků. Navazují tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy. Zmíněná tři písmena K+ M+ B+ znamenají Christus Mansionem Benedicat: Kristus žehnej tomuto domu.

Vloni chodilo v naší obci sedm skupinek, které vybraly 41 488 Kč.

Jak velkou částkou obdarujeme potřebné letos?

Edit 17. 1. 2024 – Výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v naší obci je 40 042 Kč.

Fotogalerie: ZDE