Bruslení 2024

V pátek 5. 1. 2024 se konalo tradiční celoškolní bruslení.

Letos se bruslení zúčastnily téměř všechny děti, z čehož jsme měli velkou radost. Pokaždé žasneme, jak se dokážou děti za dvě hodiny naučit pohybovat na ledě a zlepšit svoje bruslařské dovednosti.

A jak náš bruslařský den probíhal? Ráno jsme se sešli před školou a přesně v 8:00 jsme vyrazili na zimní stadion v Čáslavi. Tam se nás ujal personál zimního stadionu a zavedl nás do šaten, kde se děti mohly přezout a nechat si věci. Pan správce nám pomohl s přepažením ledu. Pomohl nám seřídit brusle a byl nám celou dobu k dispozici. Děti se podle svého uvážení rozdělily podle pokročilosti. Zdatnější bruslaři plnili rozmanité úkoly pro zdokonalení svého bruslařského umu. Začátečníci se učili na ledě udržet, vstávat z ledu a bruslit s hrazdičkou i bez hrazdičky.

Přibližně v půli programu se děti nasvačily. Měli jsme v plánu třicetiminutovou přestávku na svačinu a odpočinek. Po deseti minutách nás ale děti uprosily a my s nimi znovu vyrazili na led. Ve druhé části bruslařského výcviku byly vidět pády už jen velmi zřídka. Pokročilí hráli hokej, začátečníci už bruslili s větší jistotou. Děti zářily červenými tvářičkami a úsměvy od ucha k uchu. „Paní učitelko, to je zábava! Paní učitelko, já už umím piruletu :-), “ ozývalo se. Na závěr jsme dětem odstranili přepažení a nechali je bruslit při zvuku písniček jako na opravdovém veřejném bruslení. Všechny děti se propojily a s nadšením si ukazovaly, co se naučily.

Na úplný závěr bych ráda poděkovala obětavým maminkám a tatínkům i přátelům školy, kteří přijeli ve svém volném čase pomoct s obouváním bruslí a s výcvikem na ledě. Poděkování patří i zaměstnancům zimního stadionu v Čáslavi, kteří nám poskytli zázemí a milou péči a podporu. Velmi děkujeme všm, kteří dětem zprostředkovali den plný sportu a radosti.

Na fotografie se můžete podívat ZDE.