Třídní vánoční besídky

Adventní čas je ve znamení vánočních besídek.

Děti se na tento čas těší a s velkým nadšením nacvičují divadelní představení a taneční či pěvecká vystoupení. Každá třída si s pomocí paní učitelky připravila program pro své rodiče a také spolužáky. Prvňáčci recitovali básničky, potom zatančili čertovský taneček a uvařili nám Vánoce. Druháčci zahráli pohádku o tom, jak děti z Církvice zachránily Vánoce a zazpívali Církvickou koledu. Třetí třída zahrála vlastní divadelní kus o zvířátkách a o tom, jak jsou důležití přátelé a že na Vánoce nesmí být nikdo sám. Jejich představení doplnil taneček a písnička Pavla Calty. Čtvrťáci nám dramaticky ztvárnili vánoční příběh o rytířích, který sami napsali a zazpívali nám vánoční písničku Marka Ztraceného. V páté třídě jsme se zasmáli při procházce hudebními ukázkami, které trefně vystihovaly školní život nejstarších žáků. Děti ze družiny nám zarecitovaly, zazpívaly a zatančily. Taneční kroužek se pochlubil vánočním tanečkem. Celý program jsme zakončili vánočním přáním a rozbalováním dárečků ve třídách. 

Hodně štěstí v novém roce 2024.