Tříkrálová sbírka 2024

V sobotu 6. ledna 2024 se bude konat tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Kutná Hora.

Skupinky dětí ze základní školy budou chodit s dospělým doprovodem a koledovat v naší obci. Výtěžek charitativní sbírky poslouží lidem v těžké životní situaci viz tento odkaz: https://kh.charita.cz/trikralova-sbirka/kde-sbirka-pomaha/.