Teambuilding 2023

V posledním týdnu před vstupem do nového školního roku se dobrovolníci z řad pedagogů základní školy vydali do třemošnického wellness hotelu Lihovar na jednodenní teambuldingovou akci.

Po celý den je provázely mindfulness aktivity pod vedením lektorky Anežky Všianské. Vzdělávací program jsme zahájili vyjasněním našich očekávání a jemnou jógou. Poté následovala vědomá procházka do lesa, na které jsme se pokusili vnímat okolí všemi pěti smysly. Vytvořili jsme skupinový landart, který měl vystihnout náš tým. Zamysleli jsme se nad nejsilnějším zážitkem uplynulého školního roku, který jsme s ostatními sdíleli. Poté jsme vyrobili pohlednici z prázdnin a seznámili s ní ostatní. Prostřednictvím imaginace jsme si připomněli bezpečné místo a nakreslili ho. Každý si ztvárnil svůj „vision board“ se svými silnými stránkami, zdroji, ze kterých čerpá energii, překážkami a strategiemi jejich překonávání a s vizí následujícího školního roku. Po večeři jsme se více zamysleli a navzájem poznali pomocí otázek. Druhý den nechyběla reflexe i vyřčená přání pro realizaci příštího teambuildingu. Všichni odjíždíme pozitivně naladěni a odvážíme si také aktivity, které využijeme ve své školní praxi.