Informace pro rodiče k začátku školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, zde najdete informace k začátku školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 se koná v pondělí 4. září 2023.

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7:45 před Mateřskou školou Církvice, ostatní žáci před základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz, http://www.strava.cz).

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku. 

Už se na vás všechny moc těšíme.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • Žáci 1. ročníku budou mít v pondělí 4. 9. 2023 vyučování do 8:45, v úterý 5. 9. 2023 do 9:40, ve středu 6. 9. 2023 do 10:45, ve čtvrtek 7. 9. 2023 do 11:40. Od pátku 8. 9. 2023 bude výuka probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu hodin. Na slavnostním přivítání prvňáčků v pondělí 4. září 2023 obdrží rodiče všechny důležité informace související s nástupem dětí do školy.

 • Žáci 2. – 5. ročníku budou mít v pondělí 4. 9. 2023 vyučování do 8:45, v úterý 5. 9. 2023 do 11:40 (2. r.) a 12:35 (3., 4. a 5. r.) s třídní učitelkou. Od středy 6. 9. 2023 bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin v plném rozsahu. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • V pondělí 4. 9. 2023 nebude školní družina k dispozici. 

 • V rámci prvního dne proběhne výdej přihlášek. Informace ke školní družině předá rodičům v rámci slavnostního přivítání prvňáčků paní vychovatelka Křenková.

 • Od úterý 5. 9. 2023 je pro přihlášené žáky zajištěna ranní družina od 6:30 do 7:40 a odpolední družina od 11:40 do 16:00. 

Další informace k provozu školní družiny Vám v případě potřeby podá paní vychovatelka Martina Křenková na e-mailu: martina.krenkova@zscirkvice.cz nebo na telefonu 327 571 494.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Přihlášky do školní jídelny dostanou rodiče žáků 1. ročníku první školní den. 

 • Ostatní přihlašují obědy u paní Vrané na telefonním čísle 327 571 480 nebo prostřednictvím http://www.strava.cz.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 • Na webových stránkách školy najdete informace o zájmových kroužcích, které plánujeme otevřít ve školním roce 2023/2024.

 • Přihlášení dítěte do zájmového kroužku probíhá přes e-mailovou komunikaci do naplnění kapacity. E-mailové adresy budou uvedené v přehledu kroužků. 

 • Termín pro přihlášení je do pátku 22. 9. 2023.

 • Kroužky zahájí svou činnost v týdnu od 2. 10. 2023.

 • Další informace k zájmovým kroužkům Vám podají vedoucí kroužků. 

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci výuky v prvním týdnu se obracejte na třídní učitelky. Veškeré kontakty na pracovníky školy naleznete na webových stránkách naší školy.

Zároveň Vás srdečně zveme ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 16:00 na informativní třídní schůzku. 

Všem Vám přejeme úspěšný start do nového školního roku 2023/2024 a těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

V Církvici 23. 8. 2023

Mgr. Ludmila Hrušková a tým ZŠ Církvice

 

Dokument ke stažení ZDE