Profesní rozvoj našich pedagogů o prázdninách

I o prázdninách se naši vyučující profesně rozvíjejí. Absolvovali letní školu metodiky Sfumato, Hejného metody a Eduzměny na téma vztahy, komunikace a spolupráce.