Tajemná Kutná Hora a komunitní zahrada

V úterý 14. 9. 2021 se žáci čtvrtého a pátého ročníku vydali za netradiční výpomocí do Přírodní učebny při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. Hlavním cílem projektu Komunitní zahrada je více zapojit děti do běžné údržby zahrady a do jejího rozvoje. Žáci naší školy si tak vyzkoušeli přípravu zahrádky na zimu, tedy pletí, zastřihávání stromků, provzdušňování a hnojení půdy nebo přípravu kompostu. Zároveň se děti seznámily s některými pro ně neznámými druhy rostlin, jako je například Ačokča (paprikookurka). Všechny děti se aktivně zapojily do výpomoci na Přírodní učebně a díky jejich píli a úsilí získaly i obdiv samotné vedoucí tohoto projektu, paní Jitky Rosické.

Díky pomoci na zahradě žáci zdarma získali putování s výkladem po Kutné Hoře. Projekt Tajemná Kutná Hora dětem odhalil kutnohorská zákoutí spolu s jejich historií. Školáci objevovali Chrám sv. Barbory, Hrádek, Kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. Tento výlet za dějinami Kutné Hory odtajnil těžbu stříbra a následnou výrobu kutnohorských Pražských grošů, tajemství alchymistů a místní pověsti.

Děkujeme spolku Pod horami za uskutečnění tohoto nádherného projektu a zapojení církvických žáků do něj.

Klára Bucková