Slavnostní zahájení školního roku

Ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora sděluje žákům a jejich rodičům, že

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se koná

v úterý 1. září 2020.

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 min. před Mateřskou školou Církvice, ostatní žáci před základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku.

Zahájení š.r.-informace (1) (1)