Školní STAR 3. čtvrtletí 2022/23

Za uplynulé čtvrtletí nás čekalo opět zvolení školní „STAR“ pedagogickým sborem. Jako vždy nebyl výběr vůbec jednoduchý.

Pro připomenutí zmíním, jaká kritéria se při volbě brala v potaz:

  • dobrý skutek
  • stmelování kolektivu
  • účast na nepovinných akcích
  • ochota pomoci spolužákům i učitelům apod.

Výherci třetího čtvrtletí jsou:

Samuel Rybák (1.r.), Tereza Brožová (2.r.), Viktorie Kutílková (3.r.), Vít Habětín (5.r.) a Zdeněk Bulíček (5.r.)

 

A za co konkrétně dostali ocenění?

Samík do školy chodí vždy s úsměvem a dobrou náladou. Dokáže potěšit slovem. Upozorňuje v klidu na dodržování pravidel a spravedlivého přístupu k ostatním. Nikdy nezapomene pozdravit.

Terezka pomáhá s úklidem pomůcek a třídy. Bez prosby srovná lavice, sesbírá pomůcky. Vyslechne ostatní spolužačky, když se jí svěří se svým trápením.

Viktorka vždy dokáže pomoci nejen učiteli, ale i spolužákům. Aktivně se zúčastňuje školních aktivit a sama vymýšlí nápady, jak oživit působení ve škole.

Vítek pomáhá spolužákům vždy, když je to potřeba bez jakékoliv prosby. Snaží se pracovat sám a nést si tak zodpovědnost sám za své konání. Aktivně vtahuje spolužáky do her o přestávkách.

Zdenda vždy pozdraví, poprosí a poděkuje. Snaží se ochutnávat nová jídla např. velikonoční linecké. Má starost o spolužáky, když zrovna nejsou ve škole.

 

Oceněným moc gratuluji a pěvně doufám, že i v dalším čtvrtletí bude opět dlouhý seznam jmen!

 

Za pedagogický tým,

Lucie Brunclíková