Čtení pod širým nebem

I tento rok jsme ve spolupráci s MŠ v Církvici uspořádali Čtení pod širým nebem, projekt zaměřený na spolupráci předškoláků a žáků 5. ročníku. Ten letošní proběhl ve středu 31. května a tématem byly dopravní prostředky. Žáci pátého ročníku si tedy pro své kamarády ze školky připravili pět stanovišť s dopravní tematikou. Děti se tak mohly setkat s kosmonauty, s letuškami, se strojvedoucími, s policistou, s hasičkou a s námořníkem. Na každém stanovišti si děti vyslechly pohádku o dopravních prostředcích. Následně plnily úkoly zaměřené na rozvoj matematických představ, jemné motoriky aj.

Velké poděkování patří dětem a paním učitelkám z MŠ za vynikající pohoštění a nesmíme opomenout ani žáky pátého ročníku, kteří se do tohoto projektu pustili ze všech sil a připravili si krásný program.

A jak to probíhalo? Podívejte se na následující video: