Školní parlament se zapojil do soutěže

Žáci školního parlamentu se zapojili do soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“.

Jako soutěžní projekt zvolili svou poslední akci, na kterou jsou nejvíce hrdí. Jde o projekt s názvem „Když rozhlas pouze neoznamuje“. Vlastně úplně poprvé žáci školního parlamentu zrealizovali projekt mimo školu. Vybrali si, že promluví do obecního rozhlasu a popřejí všem občanům Církvice krásné Vánoce. Aby to mohli podniknout, čekala je návštěva obecního úřadu, domluva schůzky s panem starostou a setkání, na kterém starostu obce seznámili se záměrem projektu. Po schválení se už vrhli na přípravu proslovu a nacvičení koledy, kterou do rozhlasu zazpívali. Nechyběla zkouška na obecním úřadu, kde se žáci seznámili s tím, jak probíhá nahrávání a potom i vytvořili svou vlastní nahrávku.

Jako cíl projektu si žáci stanovili, že zpříjemní nejen ostatním žákům, ale i všem občanům Církvice, vánoční svátky a udělají pro ostatní dobrý skutek.

Díky projektu si uvědomili, co taková návštěva obecního úřadu obnáší, vyzkoušeli si plánovat a domlouvat schůzky, hovořit s panem starostou a chystat nahrávku s minimální podporou koordinátorky školního parlamentu.

Držte jim v soutěži palečky!