Profesní učení týmu ZŠ Církvice

11. ledna 2023 se pedagogický tým ZŠ Církvice sešel ke společnému profesnímu učení.

Naše škola je učící se společenství, a proto je pro nás důležité, abychom cíleně pracovali na společných tématech. Tato setkávání zlepšují jak nás jako pedagogy, tak školu jako organizaci. Už v minulosti jsme společně tvořili vizi školy, s kterou dále pracujeme, odkazujeme se na ni a je v naší škole sdílená a žitá. Téma, které nás bude provázet tímto školním rokem je „Školní kultura“. Je to pojem, který jsme si jako tým nyní definovali a jeho rozborem a našim společným hodnotám se budeme věnovat v dalších setkáních.