Školní parlament na výletě: Odměna za celoroční úsilí

V pondělí 24. června 2024 se školní parlament vydal na dlouho očekávaný výlet do Prahy. Tento výlet byl odměnou za jejich celoroční práci a přínos pro školní komunitu. Dvanáct dětí ze školního parlamentu se vydalo vlakem do hlavního města, kde je čekala řada zajímavých aktivit.

První zastávkou bylo Muzeum fantastických iluzí. Zde si děti mohly prohlédnout a vyfotit se u nejrůznějších optických klamů a iluzí. „Líbilo se mi muzeum, jak jsme se fotily, třeba jak jsme vždy udělaly nějaký obličej,“ sdílela nadšeně jedna z účastnic výletu. Další dítě dodalo: „Líbilo se mi sklo, kde oni nevidí nás, ale my je ano.“
Po návštěvě muzea se školní parlament přesunul do dětského zábavního centra The Playground, kde si děti mohly něco zakoupit. V průběhu dne nechybělo ani slíbené občerstvení v McDonald’s.

Školní parlament: Důležitá součást naší školy

“Školní parlament hraje v naší škole důležitou roli. Propojuje žáky napříč třídami, podporuje spolupráci a posiluje schopnost komunikace a plánování”, uvedla koordinátorka škol. parlamentu Mgr. Šárka Viktorová.

Zeptali jsme se několika dětí, co se jim na propojení napříč ročníky líbí a jaké mají z toho pocity.
„Dobrý, mám větší čas být s někým, s kým ve škole běžně nejsem,“ řekl jeden z členů parlamentu. Jiný dodal: „V pohodě – můžeme si povídat o něčem novém, se třídou si nemůžeme tolik povídat třeba o tom, co bylo dnes za hodiny, protože furt máme to samé, ale takhle má každý jiné zprávy.“
Další žák ocenil, že: „Je na tom fajn, že nejsme třeba celá třetí třída, že se líp seznámíme, něco si spolu řekneme.“

Výlet plný zážitků

Výlet školního parlamentu do Prahy byl skvělou odměnou za jejich úsilí a zároveň příležitostí k prohloubení vzájemných vztahů mezi žáky.
Děti si odnesly nejen nové zážitky a vzpomínky, ale také posílily přátelské vazby.

Fotografie si můžete prohlédnout zde