Škola v přírodě 2024

I letos vyrazili žáci ZŠ Církvice na školu v přírodě do Horního Bradla. Škola v přírodě má řadu přínosů pro naše děti. Jaký je hlavní dopad na každého žáka, který se školy v přírodě účastní? Pobyt v přírodě a fyzická aktivita (procházky, hry, sport) přispívají k lepší fyzické kondici a zdraví dětí. Skupinové aktivity a spolupráce s ostatními dětmi podporují rozvoj sociálních dovedností, týmové práce a komunikace. Děti se učí respektovat a chránit přírodu, což může vést k ekologicky uvědomělejšímu chování v budoucnu. Praktické zkušenosti a učení se v reálném světě mohou být pro děti velmi obohacující a mohou jim pomoci lépe pochopit učivo z různých pohledů. Pobyt na čerstvém vzduchu a v přírodním prostředí může přispět ke snížení stresu, zlepšení nálady a celkové pohody. Děti se učí samostatnosti a nezávislosti, když se musí postarat o své věci a řešit problémy mimo rodinné prostředí. Pobyt v přírodě nabízí příležitosti k rozvoji praktických dovedností, jako je orientace v čase, v terénu, v situacích. Přírodní prostředí nabízí nekonečné možnosti pro tvořivou hru a fantazii, což může stimulovat kreativitu dětí. Celkově může škola v přírodě přispět k celostnímu rozvoji dětí, kombinujíc vzdělávací, fyzické, sociální a emocionální aspekty.

Všichni průvodci školou v přírodě se shodli na tom, že hlavním přínosem akce bylo propojení všech ročníků. Tím, že starší žáci pomáhají mladším, si posilují své sebevědomí a růst. Mladší žáci se cítí bezpečněji a více integrováni do školní komunity, což přispívá k jejich pohodě a snazší adaptaci na školní život.

A jak jsme na to šli my?

První den:
První den na škole v přírodě v Horním Bradle byl plný událostí a zážitků. Po příjezdu proběhlo rozdělení do pokojů a povléknutí postelí.

Následovala procházka po areálu, po níž jsme se seznámili s pravidly a očekáváními.
Hned první dopis, který jsme našli, odhalil, že jsme se ocitli v pravěku. Naším úkolem pro tento rok je připravit se na zimu. Nyní se musíme postarat o ulovení dostatečného množství potravy. Jednotlivé tlupy začaly kreslit své znaky na připravené látkové vlajky. Své tlupy pojmenovaly a představily ostatním. Vznikly velmi originální výtvory. Nechyběla ani návštěva bazénu, která nám umožnila příjemné osvěžení horkého dne.

Celý den jsme zakončili zhodnocením všech aktivit, oceněním a doporučením na zítra.
Zbývá nám čtení pohádek a cesta do hajan.

A co o dnešku řekly děti: „Tady mě to baví víc než ve škole. Asi tak pětsetkrát.“

Druhý den:
Druhý den školy v přírodě začal netradičně – výrobou pravěkých barev. Děti se ponořily do dávných časů a s nadšením objevovaly tajemství, jak se lidé v pravěku připravovali na své malby. S využitím přírodních materiálů jako jsou hlinky se jim podařilo vyrobit autentické barvy.
Po kreativním dopoledni přišlo na řadu sportovní klání, kde se soutěžilo v disciplínách zaměřených na rychlost, hbitost a přesnost. Děti si vyzkoušely různé aktivity, které jim umožnily zlepšit své fyzické schopnosti a zároveň si užít spoustu zábavy. Opravdu horký den si žádal pořádné ochlazení, a tak jsme zbytek dopoledne strávili v bazénu. Voda byla příjemným osvěžením a děti si užily plno zábavy při vodních hrách a plavání.
Odpoledne jsme se všichni vydali na cestu do země Keltů. Děti se seznámily s různými aspekty keltské kultury. Viděly hrnčířský kruh, vyzkoušely si práci s dmýchadlem, které bylo klíčové pro keltskou metalurgii. Velký úspěch měly také ukázky keltských zbraní a nástrojů, které děti mohly nejen vidět, ale i vyzkoušet.
Večer jsme zakončili lovením buřtíků – mamutů a jejich opékáním u táboráku. Zvuky táborových písní se nesly do daleka a přispěly k neopakovatelné atmosféře. Na závěr dne proběhlo hodnocení slovem, kde každý mohl vyjádřit své dojmy a zážitky z uplynulého dne. Za své úsilí a zapojení děti získaly další kousek „mamuta“, což byla symbolická odměna za jejich snažení a nadšení.
Druhý den školy v přírodě byl plný zážitků, učení a zábavy. Děti se nejen dozvěděly mnoho nového o keltské kultuře, ale také si užily sportovní aktivity a společné chvíle u táboráku. Už teď se těšíme na další dobrodružství, která nás čekají.

Třetí den:
Naše dobrodružství pokračovalo třetím dnem plným nezapomenutelných zážitků. Po snídani jsme se vydali na výrobu pravěkých barev ze včerejších vyschlých hlinek. Děti tvořily talismany a krásné amulety z kůží. Sádrové odlitky trilobitů vznikaly z otisků v písku. Kreativita dětí neznala mezí a vznikla celá řada unikátních děl.
Odpoledne jsme se pustili do vzrušující aktivity – lovu bizona.
Po náročném lovu jsme se šli osvěžit do divoké řeky. Studená voda nám dodala novou energie.
Navečer jsme se vrhli na luštění klínového písma. Tato aktivita vyžadovala nejen bystrou mysl, ale i velkou trpělivost. Naší snahu však nečekaně přerušil pohanský bůh hromu a blesku, který nás svým hromobitím vyhnal do bezpečí. Pokus o rozluštění keltského písma nás také potrápil a nakonec se nám jej nepodařilo rozluštit ani s veškerým úsilím.
Den jsme zakončili odpočinkovým a dlouho očekávaným wellness. Po celodenním programu byl čas na regeneraci a relaxaci. Děti si užily bazén, vířivku i saunu, což bylo příjemným zakončením náročného dne.
Třetí den školy v přírodě byl plný dobrodružství, učení i odpočinku. Máme před sebou poslední den.

„jsem vděčná za to, že chodíme do bazénu, že jsme hráli hru na bizona, že i malí prvňáčci ušli dnešní dlouhý výlet, že jsme šli do Wellness a že mě holky vzaly k sobě, když pršelo.“

Čtvrtý den:
Ráno jsme se probudili do posledního dne našeho pravěkého dobrodružství. Hned po snídani jsme se pustili do luštění šifry z klínového písma, která nám měla prozradit, co nás ještě čeká. Byla to výzva, ale společnými silami jsme odhalili tajemství starověkých symbolů a zjistili, že nás čeká nakupování.
Naše první zastávka byla tradiční návštěva ozdobičkárny, potom jsme se osvěžili nanukem a sladkostmi, které nám dodaly energii na zbytek dne.
Po obědě jsme se pustili do stavby jeskyně pro pravěké lidi. Naše celodenní úsilí v přípravě pravěkých barev dnes vyvrcholilo vytvářením jeskynních maleb. Naše umělecká díla ozdobila stěny a každý z nás se cítil jako skutečný pračlověk.
Odpoledne bylo věnováno sportu a zábavě. Nechyběl bazén, kde jsme si užili osvěžující koupání, a fotbalový turnaj, který přinesl spoustu napětí a radosti. Všichni hráči si vedli skvěle a ukázali, že jsou praví sportovci.
Den jsme zakončili slavnostním sestavením uloveného mamuta. Následovalo předávání medailí a diplomů, které ocenily naše úsilí a úspěchy během celého pobytu. Radost nám přineslo také točení cukrové vaty a večerní diskotéka, kde jsme si zatancovali a pobavili se.
Škola v přírodě je úspěšně za námi a všichni účastníci si zaslouží ohromné ocenění. Po návratu do roku 2024 se už těšíme domů, kde se s vámi všemi opět setkáme. Naše pravěká škola v přírodě byla nezapomenutelným zážitkem, který si budeme dlouho pamatovat.

Fotogalerie