Škola v přírodě 2023

Vážení rodiče,

přihlášené děti na školu v přírodě obdržely tento týden bližší informace o ŠvP.

Účastnický poplatek 1680 Kč uhraďte na účet školy 162726103/0600 do 9. 6. 2023, do poznámek napište ŠvP + ročník a jméno a příjmení dítěte. 

Potřebné dokumenty najdete i zde ve složce.