Český den proti rakovině 2023

Naše škola se rozhodla pomoci při letošním 27. ročníku sbírky Ligy proti rakovině Praha, která probíhá ve dnech 10.5. – 12.5.2023.

Letošní kytičky mají světle modrou stužku. Ke každé kytičce obdrží dárce i letáček s informacemi, jak snížit riziko nádorového onemocnění plic. Minimální příspěvek za kytičku činí 20 Kč. Liga proti rakovině ze sbírky financuje projekty, které cílí na prevenci nádorových onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

Liga proti rakovině předem děkuje všem dárcům!