Pyramida důsledků

Pyramida důsledků 

Aby naše škola byla bezpečným a důvěrným prostředím, ve kterém se všichni zúčastnění cítí dobře, respektují se a nebojí se říct svůj názor, pracujeme s žáky už od 1. ročníku na nastavení a dodržování třídních pravidel. Respektujícím způsobem pak žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní učení a chování. 

U nás neexistují žádné nečekané tresty. Každé dítě ví, co bude následovat, pokud opakovaně poruší to, co je nastavené. 

Pro lepší přehled jsme tyto přirozené důsledky ze školního řádu přepsali do Pyramidy důsledků a doplnili jsme je o podpůrná opatření, která předchází udělení kázeňského postihu.

A k čemu nám pyramida slouží? 

Dětem i učitelům pomáhá jasně definovat důsledky. V pyramidě je popsáno, jak postupujeme v případě, kdy žák opakovaně porušuje třídní pravidla, vyrušuje o hodině a nerespektuje ostatní. 

Pyramida je strážkyní pravidel a děti vědí, že se mohou dostat dovnitř, ale mají šanci z ní vyjít ven.  

Pyramida důsledků ZŠ Církvice.pdf