Prázdninové setkání druháčků

V úterý 20.7. 2021 jsme se na školní zahradě vrátili o několik let zpět a společně s druháčky, jejich sourozenci a rodiči jsme se vrhli do ruční sklizně našeho políčka.

Prázdninové setkání jsme zahájili písničkou, která nám prozradila, co vše nás při práci na poli čeká. Následně jsme připravili všechny potřebné pomůcky a šli jsme sklízet úrodu. Kdo měl chuť, tak si vyzkoušel, jak se pracuje se srpem, někdo naopak volil nůžky. Velký kopec legrace jsme si užili při mlácení obilí vlastnoručně vyrobenými cepy. Zjistili jsme, že nám práci s nimi usnadní pravidelný rytmus. Zkoušeli jsme si říkat básničku, ale nakonec jsme raději zůstali u počítání. Dokonce se nám podařila i nějaká zrnka vymlátit. Potom už stačilo jednotlivá zrníčka vyčistit od plevů. Foukali jsme a foukali a pár vlastních zrníček jsme i získali. Máme z toho velký zážitek, ale jsme rádi, že v této době už máme na sklizeň obilí stroje, které toho na polích zvládnou mnohem více. 

Po práci na políčku šli někteří z nás tvořit sluníčka z kartonu a ječmene. Někdo se šel občerstvit a nebo si pohrát se spolužáky. Setkání jsme zakončili spálením společného poděkování za úrodu, na kterém nechyběly podpisy všech, kteří přidali v tento den ruku k dílu.