Postoj naší školy k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče.

Zde je náš postoj k distančnímu vzdělávání na naší škole.Všechny vyučující se pravidelně setkáváme a účastníme se porad, kde si sdílíme, co nám v těchto dnech ve vzdělávacím procesu funguje, co méně, zda máme zpětnou vazbu od Vás rodičů a jak budeme postupovat dál. Dovolte mi, abych se s Vámi o naše poznatky podělila a nastínila Vám náš postoj k vzniklé situaci.

Chápu, že je pro Vás tato doba obtížná, máte strach, aby Vaše děti vše zvládly. Chodíte do zaměstnání a vyučujete třeba tři děti z různých ročníků a škol. Teď je mnohem důležitější, než kdy jindy, abychom spolupracovali. Jsme tady pro Vás. Pište, sdílejte se svými třídními paními učitelkami, jak děti pracují. Dávejte jim zpětnou vazbu, jak stíháte, jak se dětem daří a co potřebujete. Můžeme Vám doporučit, jak a v jakém rozsahu s dětmi pracovat, ale známkovat, trestat nebo kontrolovat, zda děti práci plní a jak ji plní, nemůžeme a ani nechceme. I nadále budeme využívat formativní hodnocení (povzbuzení, pochvala, podpora).

Protože má každá rodina jiné PC vybavení a často je v rodině jeden počítač, který potřebuje rodič ke své práci nebo jsou v rodině třeba tři sourozenci z jiných škol nebo jiných ročníků, online vyučování v konkrétní čas využívat nebudeme. Nebráníme se ale online setkání, aby se děti viděly, popovídaly si :-), aby se setkaly se svou paní učitelkou. Hledáme vhodný online nástroj či platformu. Zatím využíváme denní či týdenní zveřejňování instrukcí na našem školním webu v třídních rubrikách, nahrávání metodických videí na youtube, komunikaci pomocí Whattsapp, Messenger nebo e-mailovou komunikaci. I nadále můžete používat online procvičování v odkazech, které jsou zveřejněny na webu.

Náš pan ministr Plaga nám na tiskové konferenci poděkoval a doporučil, ať se soustředíme jen na profilující předměty (ČJ, M, AJ) a opakujeme a procvičujeme probrané učivo s ohledem na složitost rodinné situace. Žádný jednotný návod nebo zákon či nařízení neexistuje. Školy mají autonomii a mohou ke vzdělávacímu procesu přistupovat po svém. Návrat do školních lavic můžeme předpokládat ve druhé polovině května. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se konat budou. Ministerstvo také ruší současnou podobu zápisů. Přijímání bude bezkontaktní. A také všechny zotavovací akce, tedy i naše škola v přírodě v Horním Bradle se doporučují zrušit.

Zde je citace MŠMT k hodnocení a organizaci vyučovacího procesu:

„Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu. I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Zadávání on-line testů je vhodnou příležitostí pro autoevaluaci žáků a možnost podpory práce s chybou. Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme upřednostnit formativní před sumativním hodnocením. V současné situaci je pro vzdělávání na dálku důležité, aby se alespoň v základní míře zapojila rodina, obzvláště u mladších žáků. Škola má však poskytovat sama žákům co nejúčinnější podporu a zpětnou vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu na rodinu žáka. Rodiče mnohých žáků mohou být v těchto dnech velmi vytížení. Škola by měla učinit maximum, aby zajistila prostředky pro domácí vzdělávání (zadání úkolů, zpětná vazba) i těm rodinám, které nedisponují veškerým vybavením pro komunikaci na dálku.“

„Vzdělávání na dálku může probíhat synchronně nebo asynchronně. V synchronním režimu (on-line) je učitel propojen se žáky zpravidla komunikačním software a klade nároky na propojení k síti, na počítačové vybavení a obě strany komunikují v reálném (stejném) čase. Toho není zpravidla možné v současné situaci dosáhnout, či jen u studentů středních škol, kdy lze předpokládat, že studenti mají svůj počítač, a mají tak podmínky u v dopoledních hodinách komunikovat s učitelem. Tato práce nevyžaduje asistenci rodičů. Tento způsob výuky nelze vyžadovat například u malých dětí, které potřebují asistenci rodičů a často sdílí jeden počítač pro domácnost. Lze využít doplňkově. V asynchronním režimu (off-line) učitel zadává žákům (studentům) úkoly, odkazy na výukové materiály, a to zpravidla emailem nebo aplikacemi pro školy. Nedochází k přímému propojení a komunikaci učitel-žák. Žák pak samostatně nebo s podporou rodičů úkoly plní a posílá splněné zpět učiteli. Tento způsob výuky je časově pro obě strany náročný a je nutné učivo redukovat. Tento způsob výuky by měl převládat.“

Přeji nám všem, abychom tuto situaci zvládli s velkou dávkou porozumění a úcty a se zachováním zdravého rozumu.

Buďme všichni zdraví!

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru