Informace o řízeném telefonickém rozhovoru s paní inspektorkou ČŠI

Včera se nám ozvala Česká školní inspekce (ČŠI) a na dnes si domluvila termín řízeného telefonického rozhovoru zaměřeného na distanční výuku.

V každém kraji nyní inspektoři sbírají data o tom, jak školy distanční výuku realizují a získané informace předávají Ministerstvu školství.

Tento rozhovor trval 50 minut. Paní inspektorka byla velmi milá a vstřícná. Vyjádřila obdiv nad tím, jakým způsobem situaci zvládáme. Posvětila náš postoj k distančnímu vzdělávání, především skutečnost, že práci dětí neznámkujeme, ani netrestáme její nesplnění. Shodly jsme se na tom, že každá rodina má jiné zázemí a překonává jiné překážky, o kterých nemusíme my, jako učitelé, vědět. Zároveň je nyní velmi důležité, aby rodina se školou spolupracovala, což se nám, až na některé výjimky, daří. Tuto spolupráci nám usnadnil i fakt, že třídní rubriky fungují celoročně, takže jsou rodiče na tento způsob předávání informací zvyklí. Paní inspektorka mě ujistila, že se nemusíme strachovat o budoucnost dětí. MŠMT totiž počítá s tím, že učivo, o které děti přijdou, bude třeba probrat, zažít a přizpůsobí se tomu příští školní rok. 

Naším největším problémem, s kterým se nyní potýkáme, je realizace online výuky. Všechny dostupné nástroje, které jsme vyzkoušeli (Hangouts, ZOOM, Jitsi Meet, Skype), ztroskotaly na nedostačujícím internetovém připojení zúčastněných. Hovory se sekaly a řešení technických problémů bránilo komunikaci. Naděje vkládáme do nové platformy „Škola v pyžamu“, kterou nyní pilotují naši čtvrťáčci. 

Zde uvádím tématické okruhy, na které byl telefonický rozhovor zaměřen:

Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči?

Daří se nám. Máme 66 žáků. O deseti žácích nevíme. Rodiče sdělili, že je vše v pořádku, ale práci nevidíme. Jinak od všech ostatních rodičů máme zpětnou vazbu – fotky, videa, mluvené vzkazy, dokonce složenou písničku pro paní učitelky. Všechny paní učitelky používají třídní webové rubriky na našem školním webu. Tři paní učitelky natáčejí výuková videa na youtube. Všechny komunikují prostřednictvím e-mailu a tři mají komunikační skupinky na Whatsapp a Messenger. Jedna paní učitelka se se svými žáky účastnila videohovoru pomocí Google Hangouts, ale nedařilo se. Video se sekalo. 🙁 Individuálně vedla Skype hovory, které se realizovat podařily.

Jaká je ve škole digitální podpora distanční výuky? 

Tři vyučující mají školní tablety. Všichni mohou využívat školní pc, třídní vyučující mají k dispozici školní notebooky. 10 školních dětských tabletů jsme v současnosti nabídli žákům k zapůjčení. Zatím zjišťujeme zájem a máme dva zájemce. Internetové připojení je po celé budově školy – wifi, rychlost 30 Mbit. Příští týden v pondělí máme termín ICT školení pro všechny pedagogy na Google nástroje Classroom a Hangouts. 

Jak se inspirujete v metodách distančního vzdělávání?

Každé pondělí máme prezenční poradu všech vyučujících, kde si ukazujeme a sdělujeme, co používáme a co funguje a co ne. Pracujeme s nástrojem Google Keep – sdílíme si poznámky, náměty, shrnutí – takové digitální porady a s komunikačními sociálními sítěmi – Whatsapp a Messenger. 

Jak spolupracují učitelé při distančním vzdělávání?

Spolupracujeme všichni a výborně. Když ve třídě učí hlavní předměty různí vyučující, koordinují zadávání práce.

Jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání?

Protože máme žáky malé, kteří ještě milují své paní učitelky :-), tak si troufnu říct, že skvěle. Roli hraje samozřejmě podpora rodiny. Jako motivační prvek působí sledování paní učitelky na videu a posílání vzkazů a zpráv dětem a jejich podpora.

Jak využívají učitelé digitální techniku.

Využívají ji hojně. Točí videa – upravujeme ve video joiner a sdílíme na Youtube, nahrávají hlasové zprávy – diktáty. Sdílí aplikace a komunikují přes ně s rodinami – tento týden zkoušíme zavádět online systém výuky, který jsme našli zdarma – Škola v pyžamu. 

Jaké formy digitální techniky distančního vzdělávání využíváte?

Využíváme webové stránky, online odkazy, e-mail, sociální sítě. Vše sdílíme na třídních webech školy. Osvědčily se nám různé online odkazy na procvičování, které mají rodiče ale celý rok k dispozici. Využíváme placený portál www.proskoly.cz. Některé firmy zpřístupnily zdarma své licence.

Jak se daří komunikace učitelů se žáky? 

Se žáky komunikujeme spíše přes rodiče. A to hlavně přes naše třídní webové stránky, sociální sítě, sms, e-maily, WhattsApp, Messenger, Youtube – metodická videa, Škola v pyžamu.

Jak organizují učitelé obsah? 

Tři paní učitelky zadávají týdenní práci s denním doporučeným rozvržením učiva – zvykají děti na vhodné rozvržení práce a učí je odpovědnosti, dvě paní učitelky zadávají práci po dnech.  Rodiče jsou zvyklí na týdenní plány během školního roku a denní zprávy na třídních webových stránkách. Rodičům doporučujeme některé zdroje, které jsou zveřejněny i na našich webových stránkách. Některé aplikace teď zdarma využíváme – Wocabee, H-edu, Tak-tik, Miuč – Nová škola. Rodiče sledují i ČT – Učítelka.

Doporučené odkazy:

www.proskoly.cz 

www.wocabee.app

www.vcelka.cz/cenik

www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

www.skolakov.eu

www.kaminet.cz

www.matika.in 

www.umimecesky.cz

www.matmat.cz

www.mathplayground.com/grade_1_games.html

www.gramar.in

www.onlinecviceni.cz

www.umimeanglicky.cz

www.languageguide.org/english-uk/numbers/

Jak učitelé hodnotí výkony žáků při distančním vzdělávání?

Nehodnotíme známkami. Pokud s námi rodiče dětské práce sdílí, hodnotíme formativně – pochvalou, povzbuzením, obrázkem. Starším dětem píší učitelé vzkazy, menším natáčí videa a posílají přes rodiče pochvaly a online samolepky. Snažíme se pracovat i s dobrovolností. Pokud mají děti možnost si z úkolů vybrat, pracují ještě efektivněji.

Mgr. Ludmila Hrušková