Anonymní dotazník týkající se distanční výuky

Vážení rodiče.
MAP spolu s NF Eduzměna vytvořili dotazník pro rodiče týkající se distanční výuky.

Vyplňte prosím tento anonymní dotazník.

Termín nejzazšího vyplnění je neděle 5. dubna.

Na základě anonymních odpovědí pak MAP Kutnohorsko spolu s NF Eduzměna dotazníky vyhodnotí.
V případě potřeby budeme moci společně nastavit další kroky vedoucí ke zlepšení.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqj9rkIl3U_2aPkHVOVXfSKGQQqluIqKRXCjSnU8akqVyBfw/viewform?usp=sf_link