Pasování prvňáčků na čtenáře

Naši prvňáčci byli panem starostou slavnostně pasováni na čtenáře v naší obecní knihovně. Společně přečetli 3 kratičké texty a svým podpisem stvrdili slib, že budou knížky nejen číst, ale především je budou mít rádi, budou si jich vážit a opatrovat je. Níže můžete nahlédnout do galerie. 

https://photos.app.goo.gl/FVwQ8jkqDovPXnAG8

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ ( J. A. Komenský)