OPAKOVÁNÍ NA PÍSEMNÉ PRÁCE Z M A ČJ

Milí detektivové,

v této rubrice naleznete užitečné odkazy na opakování. Český jazyk : 

Matematika:  doporučuji zopakovat základy geometrie – rýsování dle obdobných zadání, jako máme v PS2. Dále řady, slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení …. Za domácí úkol dokončete cvičení str. 40 cv. 7,8 ,str. 42 cv. 6 a str. 43 cv. 5

Procvičovat můžete na matika.in. pyramidy, pavučiny, slovní úlohy a početní operace.  

Pokud si vše poctivě projdete, budete bezchybně připraveni. Mnoho zdaru. 🙂 VK