Společné setkání žáků

V pondělí 6. června proběhlo ve škole druhé a zároveň závěrečné setkání žáků všech tříd.

Děti z celé školy se sešly v kruhu v aule, aby si navzájem nasdílely společné zážitky a povyprávěly o tom, co se jim ve třídách za celý školní rok 2021/22 podařilo a na co budou s radostí vzpomínat. Vyprávění nám odstartovaly děti z 5. ročníku a potom se postupně vystřídali zástupci z každé třídy. Dozvěděli jsme se jak o pokrocích v učení, tak o spolupráci a vzájemné pomoci. Některé třídy mluvily i o celoroční hře a o dodržování pravidel. Nechybělo vyprávění o výletech a dalších třídních akcích. Děti si během shromáždění navzájem naslouchaly a setkání tak mělo pozitivní účinek na podpoření mezilidských vztahů, stmelení kolektivu, spolupráci, toleranci a respektování ostatních.