Obědy zdarma

ZŠ Církvice nabízí žákům možnost bezplatného školního stravování prostřednictvím projektu Středočeského kraje „Obědy do škol“.

Financování projektu zajišťuje Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie.

Finanční prostředky budou přímo poskytnuty školám Středočeského kraje, které se zapojí do projektu a poskytují nebo zajišťují stravování pro děti, žáky a studenty ve věku 2-26 let během školních let 2023-2025.

Je určen pro žáky z rodin, které se potýkají se zhoršenou, nepříznivou až tíživou finanční situací (samoživitelé, exekuce, insolvence, ztráta zaměstnání, těžké onemocnění, příjemci dávek hmotné nouze.)

Obědy zdarma by byly poskytovány celý školní rok 2023/2024.

Kdo ze zákonných zástupců žáků by měl zájem o tuto pomoc, kontaktujte vedoucí školní jídelny mateřské školy.

Dana Vraná, 327 57 14 80, ms.cirkvice@cbox.cz

Pro zapojení do projektu od září 2023 je potřeba se nahlásit do 30. 6. 2023.